GET STUDY ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศฟรีครบวงจร ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี etc..พร้อมทุนการศึกษา สอบถามหลักสูตรที่สนใจเป็นพิเศษได้เลย 02 6344606-7, info@get-study.com                                                                                                                                                                                                                                                                              
   Search

 

  


คอร์สภาษาอังกฤษทั่วโลก
 English Language courses

 คอร์สภาษาอื่นๆ
 Other Language courses


 ปริญญาตรี / ปริญญาโท
 Bachelor / Master Degree


 ประถม / มัธยม
 Junior/ High School program
 Student Exchange


 คอร์สสายวิชาชีพ
 Certificate / Diploma

 

 โครงการเรียน + ฝึกงาน

 Work & Study / Internship


 

 

 สถิติวันนี้

7 คน

 สถิติเมื่อวาน

113 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

2123 คน
27176 คน
384420 คน

เริ่มเมื่อ 2011-12-23

 
 

ภูมิประเทศ และจำนวนประชากรนิวซีแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 2 เกาะหลัก และเกาะเล็กๆอีกหลายเกาะถูกแบ่งโดยช่องแคบคุกซึ่งมีความกว้าง 20 กิโลเมตร ปริมาณพื้นที่ของประเทศคือ 268,680 ตารางกิโลเมตร (103,738 ตารางไมล์) มีขนาดเล็กกว่าประเทศอิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ นิวซีแลนด์มีแหล่งน้ำครอบคลุมทั่วประเทศและเป็นประเทศอันดับ 7 ของโลกที่มีพื้นที่ทางน้ำซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจครอบคลุมถึง 4 ล้านตารางกิโลเมตร (1.5 ล้านตาราางไมล์) มากกว่าขนาดพื้นที่ดินถึง 15 เท่า จุดสูงสุดของประเทศนิวซีแลนด์คือภูเขา Aoraki/Mount Cook ซึ่งมีความสูง 3754 เมตร (12,320 ฟุต) ทางเหนือของเกาะมีพืั้นที่ที่เป็นภูเขาน้อยกว่าทางใต้ แต่เป็นที่รู้กันว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นภูเขาไฟ และเป็นภูเขาไฟที่ยังประทุอยู่ มีพื้นที่หลายแห่งที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจและถูกนำไปเป็นฉากสำหรับถ่ายทำรายการทีวีและภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Lord of the Rings, Avatar..
(ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia)


 

 
การแบ่งเขตการปกครอง
เมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานนิวซีแลนด์ได้แบ่งเป็นจังหวัดต่างๆ (provinces) ซึ่งได้ยกเลิกไปใน พ.ศ.2419 เพื่อให้จัดการปกครองแบบศูนย์กลางเนื่องด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ทำให้นิวซีแลนด์ไม่มีการแบ่งการปกครองเป็นระดับรัฐ จังหวัด หรือเขต นอกจากรัฐบาลท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ความภูมิใจในระดับจังหวัดยังคงมีอยู่และมีการแข่งขันกันพัฒนาทั้่งในด้านกีฬาและวัฒนธรรม

ตั้งแต่ พ.ศ. 2419 รัฐบาลท้องถิ่นได้ปกครองภูมิภาคต่าง ๆ ของนิวซีแลนด์ เนื่องจากแต่เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษ รัฐบาลท้องถิ่นของนิวซีแลนด์จึงได้ออกแบบตามโครงสร้างรัฐบาลท้องถิ่นของอังกฤษ โดยมีสภาท้องถิ่นระดับเมือง โบโร (borough) และเคาน์ตี (county) ตามเวลาที่เปลี่ยนไป บางสภาได้รวมกัน หรือเปลี่ยนอาณาเขตตามข้อตกลงร่วมกัน และมีการสร้างสภาแห่งใหม่บางแห่ง ใน พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้จัดรัฐบาลท้องถิ่นใหม่ทั้งหมด เป็นแบบ 2 ระดับ ในปัจจุบัน คือ สภาภูมิภาค (regional councils) และ สภาดินแดน (territorial authorities)

ปัจจุบัน นิวซีแลนด์มีสภาภูมิภาค 12 แห่ง สำหรับการปกครองเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง และสภาดินแดน 74 แห่ง ที่ดูแลด้านสาธารณูปโภค การสร้างถนน การระบายน้ำเสีย การอนุญาตการก่อสร้าง และเรื่องอื่น ๆ ภายในท้องถิ่น สภาดินแดนมี 74 แห่ง แบ่งออกเป็นสภานคร (city council) 16 แห่ง สภาเขต (district council) 57 แห่ง และสภาหมู่เกาะแชทัม (Chatham Islands Council) สภาดินแดน 4 แห่ง (1 นครและ 3 เขต) และสภาหมู่เกาะแชทัมทำหน้าที่เช่นเดียวกับสภาภูมิภาค จึงเรียกว่า unitary authorities เขตของดินแดนไม่จัดเป็นเขตย่อยของเขตของสภาภูมิภาค และบางดินแดนมีการคร่อมเขตของสภาภูมิภาค
(ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia)


สภาพอากาศนิวซีแลนด์

ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก - ลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก - กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก อากาศแตกต่างกันดังนี้ - เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ - เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก - เกาะใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่ว และมีมากที่ Mt.Cookเวลา
เวลาที่นิวซีแลนด์เร็วกว่าไทย 5 ชั่วโมง
ส่วนเดือนตุลาคม-มีนาคม เวลาเร็วกว่าไทย 6 ชั่วโมง เนื่องจากมี Daylight Saving time


                 ระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์


การศึกษาระดับอนุบาล - ประถมประเทศนิวซีแลนด์

อายุ            

ระดับการศึกษา

 


รายละเอียด

 
3-5 ปี อนุบาล (Pre - School)   เป็นการศึกษาไม่บังคับ เน้นการเตรียมเด็กให้มีพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและสังคม
5 - 10 ปี ประถม (Primary School) Year 1-6    เป็นการศึกษาภาคบังคับ


การศึกษามัธยมประเทศนิวซีแลนด์

11 - 13 ปี มัธยมตอนต้น 
เป็นการศึกษาภาคบังคับ
(เทียบเท่า ม.1 - ม.4 ของไทย)
(Secondary School) Year 7-10
โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่จะรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนใน Year 9 (เทียบเท่า ม.3 อายุ 13ปี) โรงเรียนบางแห่งรับตั้งแต่ Year 7 (ม.1) นักเรียนระดับ Year 7 - 9 ถือเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะเรียนวิชาบังคับพื้นฐานอาทิเช่น ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา ดนตรี ศิลปะ ส่วนวิชาเลือก ได้แก่ คหกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
14 - 17 ปี  มัธยมตอนปลาย
เป็นการศึกษาภาคบังคับ
(เทียบเท่า ม.5 - ม.6 ของไทย)
(Senior Secondary School) Year 11-13

โรงเรียนมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ประมาณ 400 แห่ง ทั้งโรงเรียนรัฐบาล กึ่งรัฐบาล และเอกชน โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเอง แต่ต้องได้รับการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA)
นักเรียนระดับ Year 11-12 สามารถเลือกวิชาเลือก หรือสายอาชีพได้มากขึ้น และมีวิชาบังคับคือ ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับวิชาเลือกควรเลือกวิชาที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนปริญญาตรีสาขาที่สนใจ เช่น หากต้องการเรียนด้านธุรกิจ ควรเลือกวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

 

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบระดับมัธยมปลาย
15 ปี เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบระดับมัธยมปลาย  Year 11
(5th Form)
สอบไล่ข้อสอบกลางของประเทศเพื่อรับประกาศนียบัตร เรียกว่า NCEA Certificate Level 1 (National Certificate of Educational Achievement) 
16 ปี  

Year 12
(6th Form) 

สอบข้อสอบที่โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเพื่อรับ NCEA Certificate Level 2

◊ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพ (Vocational) ในวิทยาลัย (Polytechnic)
และสามารถนำผลการศึกษา Year 12 นี้เข้าศึกษาต่อได้ทั้งที่ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ

◊ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาต่อ Year 13
17 ปี     Year 13
(7th Form)
สอบ NCEA Level 3 (Bursary Examination) เพื่อใช้ผลคะแนนในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนต่างชาติสามารถเข้าศึกษาระดับที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

โรงเรียนรัฐบาลเป็นแบบเช้าไป - เย็นกลับ (Day School)
โรงเรียนเอกชนมีทั้งแบบประจำ (Broading School) และไป - กลับ (Day School)
นักเรียน Day School สามารถเลือกพักอาศัยกับครอบครัวของตนเองกรณีที่ผู้ปกครองมีถิ่นพำนักอยู่ที่นิวซีแลนด์ หรือ
เลือกพักอาศัยกับครอบครัวที่นิวซีแลนด์  (Host Family - Homestay)การศึกษาระดับอุดมศึกษาประเทศนิวซีแลนด์

18 - 20+ ปี    

Polytechnic

หรือ


University Year 1 - 3

Polytechnic สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพของนิวซีแลนด์รวม 25 แห่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตั้งกระจายอยู่ในเขตเมืองต่างๆของประเทศ เปิดอบรมหลักสูตรสสายวิชาการและอาชีวศึกษามากมายมีให้เลือกกว่า 150 หลักสูตร ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ เช่น การเกษตร ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การประมงและการศึกษาทางทะเล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย... โดยมีจุดมุ่งหมายในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาไปสู่ระบบงานหลังจบหลักสูตร โดยแบ่งระดับการศึกษาเป็น
Certificate level เทียบเท่าระดับประกาศนียบัตร
Diploma level เทียบเท่าระดับอนุปริญญา
Advanced Diploma level เทียบเท่าระดับอนุปริญญาขั้นสูง

University การศึกษาในมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 - 3
มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์มีทั้งหมด 8 แห่ง เป็นสถาบันของรัฐทั้งหมด เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น ด้านพาณิชยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ นอกจากนี้ในมหาวิทยาลัยยังมีเปิดสอนสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ อนุปริญญาขั้นสูงอีกด้วย

ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี 2 ภาคดังนี้
ภาคที่ 1 มีนาคม - พฤษภาคม
ภาคที่ 2 กรกฎาคม - พฤศจิกายน

ระบบเทอมมี 3 เทอมดังนี้
เทอม 1 มีนาคม - พฤษภาคม
เทอม 2 มิถุนายน - สิงหาคม
เทอม 3 กันยายน - พฤศจิกายน
  

คลิก >> รายละเอียดสถาบันที่นิวซีแลนด์ พร้อมค่าใช้จ่าย 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ     
บริษัท เก็ท สตัดดิ แอ๊ดไวซ์ จำกัด    
GET STUDY ADVICE CO.LTD 

อาคารไทยสมุทร ชั้นG ห้อง01B     
163 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Thai Samuth Building Suite01B, No. 163 Surawongse Road. Suriyawongse, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500

BTS: สถานีช่องนนทรี exit.4
MRT: สถานีสีลม


Fanpage:Getstudy
Office: 02 634 4606-7

Mobile: 095 368 9269

Mobile: 095 535 9504

Get-study

 
 

 
ทุนการศึกษา
 ข้อมูลประเทศต่างๆ


 

HIGHSCHOOL
NEW ZEALAND 


 HIGHSCHOOL
AUSTRALIA
 

 ทุนการศึกษา
ปริญญาตรี/โทออสเตรเลีย


 คอร์สภาษา + ฝึกทำกาแฟ
เป็นบาริสต้า 5 สัปดาห์+
เมลเบิร์น


 

 

Call >> 02 634 4606

Get Study ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
ให้คำแนะนำ บริการสมัครเรียน ยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ฟรี

สถานที่ตั้งสำนักงาน
อาคารไทยสมุทร
ชั้นG ห้อง01B เลขที่ 163 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Office Address
Thai Samuth Building
Suite 01B, No.163 Surawongse Road. Suriyawonse, Bangrak, Thailand 10500
  BTS >>สถานนีช่องนนทรี (Exit.4) Chong-nonsi station (Exit.4) >> 8 mins walk

MRT>>สถานนีสีลม Silom Station >> 16 mins walk
  Email:info@get-study.com
  Office Telephone: (66) 02 634 4606, (66) 02 634 4607

ช่องทางการติดต่อ และ รับชมข่าวสารของ Get Study

          

High Quality Overseas Education Advice and Services  | Truly Understand Student Needs | 
Proudly Represent World Class Overseas EducationTruly One Stop Overseas Services

GET STUDY เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติ
         

      เรียนต่อต่างประเทศ  เรียนนอก  ทุนการศึกษา  เรียนนอกราคาถูก  เรียนภาษาจีน  เรียนภาษาอังกฤษ  เรียนไปทำงานไป  เรียนออกแบบ  เรียนภาษาราคาประหยัด  ศึกษาต่อต่างประเทศ  เรียนระดับมัธยม  เรียนระดับปริญญา  เรียนระดับประถม  เรียนต่ออเมริกา  เรียนต่อออสเตรเลีย         
  เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาต่างประเทศ, เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่อจีน, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์เรียนต่อสิงคโปร์, เรียนต่อญี่ปุ่น, ศึกษาต่อต่างประเทศเรียนนอกไกลบ้านตั๋วเครื่องบินราคาถูกตั๋วนักเรียนเรียนต่อนอก, เรียนต่อฮอลแลนด์, เรียนและทำงาน, เรียนต่อโท, เรียนต่อฝรั่งเศส, ซัมเมอร์, ซัมเมอร์อังกฤษ, นักเรียนแลกเปลี่ยน, เรียนภาษาราคาถูก, โรงเรียนมัธยมต่างประเทศ, เรียนต่อการโรงแรม, work&study, คอร์สภาษาอังกฤษต่างประเทศ, ทุนการศึกษา, เรียนต่อ MBA, เรียนต่างประเทศราคาถูก, เรียนภาษาจีน, เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาฝรั่งเศส, เรียนภาษาออสเตรเลีย, เรียนภาษาเยอรมัน, นักศึกษาฝึกงาน, เรียนต่อปริญาตรี, นักเรียนแลกเปลี่ยน, เรียนต่อเยอรมัน

Copyright (c) 2013 by Get Study Advice Co.,Ltd. All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติกฎหมาย

Address: Thai Samut Building, Suite 01B, Ground Floor, 163 Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

 

บริษัท เก็ท สตัดดิ แอ๊ดไวซ์ จำกัด, อาคารไทยสมุทร ห้อง 01บี ชั้นจี, 163 ถนนสุรวงศ์, สุริยวงศ์, บางรัก, กรุงเทพ 10500

Tel: +662 6344606, +662 6344607, Fax: +662 6344608

เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ ไปกับ GET STUDY ADVICE CO., LTDPowered by AIWEB